STRUKTUR & TEKNIK
HOME > ARBETE &RESURSER > STRUKTUR & TEKNIK

Ramón García bygger på en struktur där olika avdelningar är direkt kopplade till varandra. Efter den grundläggande filosofin i familjeföretaget finns det ett direkt och nära samarbete mellan de anställda och de olika avdelningarna.

Ramón Garcías organsiation ser ut som följande: CEO, Administration/HR, Kvalitet, Marknad, Internationalisering, Försäljning, Inköp, Konstruktion, Planering, Produktion.

Produktionsprocessen är indelad enligt följande: godsmottagning och lagring, sågning och bearbetning, lackering, montering, förpackning och spedition och har en yta på över 8.000 kvadratmeter, men är just nu i processen med en utbyggnad på 20.000 kvadratmeter som beräknas vara klart i början av 2014.


Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova