HUMAN TEAM
HOME > ARBETE &RESURSER > HUMAN TEAM

Ramon Garcia föddes som ett familjeföretag och under dess utveckling har företaget ständigt hävdat att filosofin är en viktig del i verksamheten. Samarbetet mellan de anställda är mycket betydelsefull. De skapar en företagskultur som leder till en förbättring inom produktivitet och kvalitet som ger en stark konkurrenskraft.

Företaget är indelat i avdelningar som har en tydlig organisationsstruktur som sköter de behov som en organisation kräver, med en kapacitet på anpassning till den typ av arbete som efterfrågas av de olika klienterna.

Under andra halvåret av 2011 höjde bolaget sina nya strategier i nivå med kapacitetsökning; marknadsföring och kommunikation, stark internationell expansion, stark insats i R&D (nya material, nya processer, tillämpning av ny teknologi).

Viktiga punkter som utgör den nya strategin:
 • - Kontinuerlig förbättring
 • - Utbildning
 • - Kvalifikationer och möjligheter
 • - Utbyggnad av produktionskapaciteten (för närvarande två arbetsskift, med
 •   kapacitet för tre arbetsskift, 24 h prodution).
 • - Nytt förvärv av maskiner och dess senaste teknik
 • - Nya finansiella strategier
 • - Kreativitet/innovation
 • - Marknadsföring
 • - Internationell expansion
 • - Hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsability)
Avdelningar:
 • - CEO
 • - Administration/HR
 • - Försäljning
 • - Inköp
 • - Internationalisering
 • - Konstruktion
 • - Kvalitet
 • - Marknad
 • - Planering
 • - Produktion

 

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova