EQUIPO HUMANO
PORTADA > TRABALLOS/RECURSOS > EQUIPO HUMANO

Ramón García nace como unha empresa familiar e, ao longo do seu desenvolvemento sempre foi mantendo a filosofía familiar no eixe do seu crecemento. A proximidade e cercanía dos profesionais que forman Ramón García crea unha cultura de empresa que propicia a mellora da produtividade e, por tanto da competitividade.

A plantilla actual divídese segundo unha estrutura departamental cun organigrama claramente definido, que atende ás necesidades dunha organización flexible, cunha capacidade de adaptación ao tipo de traballo desenvolvido e aos diferentes clientes.

No segundo semestre do 2011, en pleno proceso de mellora continua, a empresa plantexouse novas estratexias a nivel de ampliación da capacidade, marketing e comunicación (aproveitando o dinamismo e potencias das TIC), forte expansión internacional, sólida aposta en I+D+I (novos materiais, novos procesos, aplicación de novas tecnoloxías).

Puntos clave que conforman a nova extratexia:
 • - Mellora contínua
 • - Ampliación da formación, cualificación e capacidades departamentais (creación de novos departamentos)
 • - Ampliación da capacidade produtiva (actualmente dous turnos de traballo, con capacidade para tres turnos para produción de 24 h.)
 • - Adquisición de nova maquinaria última tecnoloxía
 • - Novas estratexias financieiras
 • - Creatividade / innovación
 • - Marketing
 • - Expansión internacional
 • - Sustentabilidade e RSC (Responsabilidade Social Corporativa) (Pacto Mundial de Nacións Unidas)
Relación departamental:
 • - Dirección Xeral
 • - Dirección de Proxectos
 • - Dpto. Calidade
 • - Dpto. Marketing (nacional / internacional)
 • - Dpto Internacionalización
 • - Dpto. Comercial
 • - Dpto. Administración / RRHH
 • - Dpto. Compras
 • - Dpto Oficina Técnica
 • - Dpto. Loxística
 • - Dpto I+D
 • - Dpto. Planificación
 • - Dpto. Producción
Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova