Tekniska avdelningen
HOME > TJÄNSTER > Tekniska avdelningen

Konstruktionsavdelningen hos Ramón García både designar och kontrollerar projekt inom följande kategorier: contract, personlig design, kök samt HI-MACS® och har en ständig kommunikation med företagets snickeri. När det gäller kundprojekt ser konstruktionsavdelningen över projektet och anpassar dess design efter kundens önskan.

 

oficina tecnica

Ramon Garcia har de verktyg och programvara som krävs för modellering och design som ingår i tillverkningsprocessen och ger oss konkurrensfördelar.
Som ett alternativ till traditionella lösningar för mätning eller tillverkning av speciella delar har Ramón García 3D scanningteknik, som möjliggör förverkligandet och efterföljande analyser av stora komponenter och traditionella metoder som skulle vara mycket dyra. Denna teknik är tillämpbar för möbelrenovering, även i arkitektur och inredning. Den används för att kontrollera riktigheten av föremålet i systemet.
Konstruktionsavdelningen består av ett kvalificerat team som arbetar under ett brett spektrum av projekt.

 

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova