Logistik & installation
HOME > TJÄNSTER > Logistik & installation

Många av de projekt som genomförts av Ramon Garcia är internationella. Det är logistik och installation, tillsammans med den tekniska kapaciteten som gör att Ramón García är ett konkurrenskraftigt företag.

Ramón García har genom erfarenhet och samordning av transporter, både egna och externa, kunnat utföra uppdrag som montering av butiker i Europa, Afrika, Asien och Amerika, lösa frågor som varutransport, transport av personal, etc. Med stor erfarenhet inom detta område kan Ramón García erbjuda effektiva lösningar utan att ådra sig en oproportionerlig ökning av kostnader eller tidsramar.

Butikstillverkning samt montering/installation utförs av högt specialiserad personal och de senaste maskinerna, vilket säkerställer arbetskvaliteten som uppfyller kundens krav.

Detta koncept för logistik som är en del av Ramon Garcias tjänster, att styra och övervaka projekt i alla faser från start till slut, är en annan faktor som gör att de har kundförtroende.

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova