PROJEKTLEDNING
HOME > TJÄNSTER > PROJEKTLEDNING

Arbeten inom Contract, snickerier, butiksinstallationer samt möblering krävs det att man planerar och koordinerar arbetet väl. Det krävs även att man kontrollerar, övervakar och styr projektet. Ha en tydlig vision och schematisk bild av ovanstående samt omständigheter och villkor under utvecklingsarbetet.

Bakgrunden till gruppen som internationella modekedjan INDITEX har gett oss är en tydlig bild av projekt och de omständigheter och villkor som gäller. Det är därför projekten övervägs och utförs med ett holistiskt perspektiv.

Detta sätt att arbeta sprids till andra kunder med sina egna villkorsgivare och med det förtroende att om Ramón García leder, styr och utför varje projekt tryggt. Du kommer att se uppmärksamhet på detaljer, den slutliga kvaliteten samt goda leveranstider som krävs vid varje enskilt fall.

Företagen som för närvarnade ingår i Grupo Ramón García är: Carpintería Ramón García, S.L. och M C Mesía, S.L. som med sina egna resurser och specialiserade personal gynnar en organisation där de delar vissa områden: tekniska, finansiella tjänster, installationer.

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova