PRIVACY

1. Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplats och alla dess underordnade webbplatser innebär att du har läst och godkänner följande användarvillkor och alla relaterade dokument. Om du har några frågor vänligen kontakta oss via e-postadress rg@gruporg.eu.
Utformning och innehåll av denna webbplats skyddas av Intellectual Property law. Webbsidan får inte kopieras eller distribueras på något sätt utan tillåtelse av Grupo Ramón García.
Länkarna som ingår i denna webbplats som leder till externa webbplatser (t.ex. de som hör till andra domäner än gruporg.eu) är införda enbart informativt och innebär inte något ansvar eller godkännande av Group Ramón García.
Enheter och / eller personer som av någon anledning är intresserade av att skapa en länk till någon sida på denna webbplats måste skriftligen begära tillstånd av Grupo Ramón García.
Enheter och / eller personer som av någon anledning skulle vilja använda någon av de logotyper eller varumärken som tillhör Grupo Ramón García bör begära skriftligt tillstånd av Grupo Ramón García.
Grupo Ramón García garanterar inte att virus eller andra skadliga element kan uppstå som kan orsaka skador eller förändringar i infrastrukturen, elektroniska dokument eller filer som används på denna webbplats. Därför ansvarar inte Grupo Ramón García för skador som kan orsakas för användaren eller andra som kan vara inblandade.

2. Sekretesspolicy
Grupo Ramón García huvudkontor:
Lg/ O Campo, nº2
15685 Mesía (A Coruña) Spain
Teléfono +34 981 687 077, fax +34 981 687 150
I enlighet med bestämmelserna av lagen 15/1999 av den 13 december skydd av lagen om personuppgifter informerar Grupo Ramón García användaren av webbplatsen att det finns ett automatiserat personligt register skapad av Grupo Ramón García och är på dennes ansvar.

3. Ändamål
De personuppgifter som samlas in via de formulär som tillhandahålls på webbplatsen sammanställs av Grupo Ramón García i syfte att underlätta tillhandahållandet av tjänster som Grupo Ramón García erbjuder via gruporg.eu.

4. Användarmedgivande
Sändning av personlig information med hjälp av elektroniska former av Grupo Ramón García eller i förekommande fall, e-post, i samtycke av avsändaren till automatisk behandling av uppgifter i media anges och skicka elektronisk kommunikation med information om våra tjänster. Men Grupo Ramón García informerar alla besökare till de former för registrering av uppgifter och förfrågningar angående godkännande som behandlas för kommersiella ändamål i framtida åtgärder.

5. Tillstånd, opposition och indragning av användarna
Användare kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse, annullering och opposition av behandling av personuppgifter enligt de villkor som anges i Data Protection Act. Dessa rättigheter kan utövas genom formulär på webbplatsen eller genom att kontakta:
Lg/ O Campo, nº2
15685 Mesía (A Coruña) Spain
Vid problem för en effektiv on-line samt för alla andra frågor om vår datasekretess policy, kan du kontakta oss via e-post rg@gruporg.eu eller via telefon, +34 981 687 077.

6. Säkerhet
Grupo Ramón García har säkerhetsnivåer för dataskydd i enlighet med real decree 1720/2007 från den 21 december om säkerhetsåtgärder för automatiska filer som innehåller personuppgifter, och har etablerat all teknik för att förhindra förlust, felaktig användning, ändring, otillåten åtkomst och stöld av data som användarna ger via hemsidan, utan att det påverkar att informera dig om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är ointaglig.
Grupo Ramón García har förbundit sig att följa tystnadsplikt och sekretess avseende personuppgifter i de automatiska handlingar i enlighet med tillämplig lag och att ge dem en säker behandling i uppdrag, vilket i dess fall, kan förekomma.

7. Information om cookies och spamming
Användaren samtycker till användning av cookies, som under inga omständigheter medger identifiering, med det enda syftet att underlätta navigering genom sidorna på denna webbplats och andra webbplatser som ägs av Grupo Ramón García och kan i något fall vara möjligt att identifiera användaren. I varje fall kan användaren neka till användningen av dessa cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare.
Grupo Ramón García använder inte tekniker för "spamming" och bearbetar endast den information som du överför via elektroniska blanketter på denna webbplats eller e-post. Behandlingen av personuppgifter och sändning av kommersiella meddelanden via elektronisk väg, är i enlighet med lag 15/1999 av den 13 december skydd av personuppgifter (BOE av den 14 december 1999) och lag 34/2002 av den 11 juli, tjänster som informationssamhället och elektronisk handel (BOE av den 12 juli 2002).


Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova