MILJÖLEDNING
HOME > FÖRETAG > MILJÖLEDNING

Ramón García bedriver en politik för miljöledningssystem genom två punkter: användning av skogsprodukter som möjliggör hållbar utveckling för miljön och avfallshanteringen från utveckling av deras verksamhet.

I det första fallet är vi certifierade i Chain of Custody för att kontrollera att virke eller andra skogsprodukter som används i vår tillverkningsindustri, kommer från skogar som sköts enligt hållbarhetskriterier. Alla råvaror som används i vårt företag och snickeri uppfyller dessa krav.

På grund av den stora volymen av möbeltillverkning och användning av produkter som till exempel fernissor, lim, färg, vilket kan vara mycket förorenande för miljön, bedriver Ramón García en effektiv politik för avfallshantering. För att göra detta har vi företag som arbetar med denna typ av insamling, behandling och hantering av avfall som annars kan leda till en skadlig hälsa och miljö. Var och en av de råvaror som används vid Ramón García genomgår denna avfallshantering.

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova