FILOSOFÍA
PORTADA > EMPRESA > FILOSOFÍA

Ramón García nace como unha empesa familiar que, a través do seu trato, a súa competitividade e a súa calidade de servizo, consegue fidelizar unha carteira de clientes ao longo da súa historia. O crecemento e a expansión internacional de estos clientes supuxo o crecemento e expansión internacional da propia empresa Ramón García, que se foi axeitando para dar cobertura ás novas necesidades destas marcas de gran proxección, mantendo sempre a súa filosofía de empresa familiar no centro do seu desenvolvemento.

Os valores da empresa Ramón García permitiron fidelizar unha carteira de clientes tan importantes como Zara e Stradivarius ofertando un servizo integral e especializado que mantén uns dos estándares de calidade acordes cos máis esixentes do mercado, evolucionando tecnolóxicamente cos tempos, sempre de forma competitiva. Estos valores empresariais poden resumirse en:

  • - Achegar solucións integrais ás necesidades do cliente.
  • - Innovación, tanto en produtos como no desenvolvemento técnico e organizativo da empresa.
  • - Superación de retos con decisión e talante.
  • - Responsabilidade persoal e confianza no traballo.

 

Os tres aspectos fundamentais nos que Ramón García se apoia, son:

  • 01. Tecnoloxía como sustento dunha actividade competitiva.
  • 02. Capital humano, factor clave na súa evolución.
  • 03. Incorporación da loxística como terceiro aspecto clave da actividade.
Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova