CERTIFIERING
HOME > FÖRETAG > CERTIFIERING

De två företagen i koncernen Grupo Ramón García, Carpintería Ramón García, S.L. och M C Mesía, S.L. är certifierade enligt ISO 9001 för tillverkning och installation av möbler samt låssmedsverk. Carpintería Ramón García, S.L. är även certifierat enligt ISO 14001 för miljöledning i samband med sin verksamhet.

Koncernen har de nödvändiga certifieringarna som en verksamhet behöver och för att bevara skogens hållbarhet samt gör att man får exportera och installera sina produkter i stort sätt hela världen. Certifieringarna är följande:

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova