CERTIFICADOS
PORTADA > EMPRESA > CERTIFICADOS

As empresas pertencentes ao Grupo Ramón García, Carpintería Ramón García, S.L. e M.C. Mesía, S.L. están certificadas conforme á norma ISO 9001 para a fabricación e instalación de mobles e cerraxería de obras. Ademais, Carpintería Ramón García, S.L. está tamén certificada coa ISO 14001 para a xestión ambiental relacionada coa súa actividade.

O Grupo conta coas certificacións necesarias para a súa actividade que van dende a sostenibilidade forestal ata diferentes certificacións que lle permiten exportar e instalar os seus produtos en practicamente todo o mundo. Destacan as seguintes:

 

Pol Industrial Merelle,
Parcelas 86/87/88
15680 Ordes (A Coruña) Spain
tfn (+34) 881 255 653
mail rg@gruporg.eu
artenova